Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

|

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza este o instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, înființată în 1991. Academia este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică, organizată și funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.). Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”  are ca scop pregătirea cadrelor de menținere a ordinii publice la nivel de instituție de învățământ superior. Prin organizarea în Academie a studiilor universitare în domeniile și la specializările propuse de MAI și aprobate conform legii se se formează polițisti, polițisti de frontieră, jandarmi, pompieri și arhiviști. Instituția are următoarele facultăți la care oferă studii de licență: Facultatea de Poliție (cu 6 departamente: Ordine și siguranță publică, Poliție judiciară, Drept public, Drept privat, Stiințe comportamentale și științe socio umaniste, Educatie fizică și pregătire militară) și Facultatea de Pompieri (inginer sau ofițer). De asemenea în cadrul Academiei funcționează și CNAI (Colegiul Național de Afaceri Interne).

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

|

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. În acest cadru, abordăm activitatea de intelligence din punctul de vedere al educării și formării viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, dar și al cercetării și cunoașterii aprofundate a domeniului intelligence și securitate. Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală.

Academia de Studii Economice din București

|

Academia de Studii Economice din București (ASE), fondată în anul 1913, oferă programe de studii acreditate la nivel național la nivel de licență, masterat și doctorat în diverse domenii, inclusiv Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Drept, Economie, Economie și afaceri internaționale, Filologie, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Științe administrative, Științe ale educației, Cibernetică, statistică și informatică economică, Limbi moderne aplicate și Sociologie. Universitatea este deținută și finanțată de stat.

Academia Română

|

Creată în 1866, Academia Română s-a născut cu un scop precis: cele mai înalte valori intelectuale ale românilor din toate provinciile românești erau chemate ca, în cadrul unei societăți savante, să consolideze identitatea națională, pe fondul obiectivului major al națiunii române – formarea statului unitar român. Iar identitatea națională se rezema ferm pe limba și literatura română, pe istoria românilor, pe etnografie, pe cultură în general.

Mastodon