Institutul de Fizică Atomică (IFA) Măgurele

|

Institutul de Fizică Atomică (IFA) a luat ființă în anul 1956, prin scindarea Institutului de Fizică al Academiei, fondat în 1949, în două unități de cercetare cu orientări distincte: Institutul de Fizică Atomică (IFA) (fizică nucleară) și Institutul de Fizică București (IFB) (fizica solidului). În 1973 IFA a fost înglobat, împreună cu alte unități de cercetare și educație, în Institutul Central de Fizică (ICEFIZ), subordonat Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN). În urma dizolvării CSEN, în 1990, IFA a revenit ca instituție cu personalitate juridică independentă. În 1996 din IFA s-a desprins o rețea de Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare, amplasate pe Platforma Măgurele. În 2008 IFA a fost reorganizat prin hotărâre de guvern, primind un rol important în dezvoltarea cercetărilor de fizică din România. (Sursa: Wikipedia)

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

|

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” este instituție de drept public care desfășoară activități de interes strategic în domeniul asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației. În cei peste 100 de ani, în Institutul Cantacuzino s-au efectuat cercetări în toate domeniile importante ale microbiologiei și științelor conexe, s-au produs o serie de vaccinuri si seruri terapeutice, specialiștii săi fiind implicați în activități de sănătate publică (în special prin activitatea de îndrumare metodologică a Institutelor de sănătate publică din România), de supraveghere epidemiologică a teritoriului, de documentare și pregătire a personalului medical de specialitate.Pe lângă activitatea științifică, în institut se desfășoară și o susținută activitate de sănătate publică, concentrată în Centre de Referință. Institutul Cantacuzino găzduiește Colecția Națională de Tulpini Microbiene și o serie de colecții de tulpini virale de referință. Tot aici, se desfășoară și o intensă activitate de învățământ în cadrul catedrei de Microbiologie din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București (cursuri și lucrări practice pentru studenți precum și cursuri, demonstrații, stagii practice pentru medicii rezidenți).

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

|

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP este succesorul institutelor de cercetare care au avut ca scop studiul cutremurelor. INCDFP este în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, activitatea institutului fiind reglementată de o serie de acte normative. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului desfășoară activități de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul Fizicii Pământului, în general, şi al seismologiei în principal, fiind instituția oficială cu rol în monitorizarea activității seismice de pe teritoriul României.

Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) – Academia Română

|

Academia Română a aderat la Uniunea Internațională de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (International Union of the History and Philosophy of Science – IUHPS) în anul 1957, și la International Committee for the History of Technologiy – ICOHTEC. Academia Româna a constituit Comitetul național pentru Istoria și Filosofia Științei la 29 noiembrie 1959. Divizia de Istoria Tehnicii s-a organizat în anul 1992. Acest comitet reprezinta Academia Româna în forurile internaționale. CRIFST se subordoneaza direct Prezidiului Academiei Române, în baza Art.22 din Statutul Academiei Române. Denumirea oficială este:”Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii”.

Mastodon