Universitatea Titu Maiorescu

|

Universitatea Titu Maiorescu din București a fost înființată în 1990, ca instituție de învățământ privat și parte a Sistemului Național de Învățământ Superior. Universitatea a fost dezvoltată după modelul bolognez al universităţilor clasice, și include domenii şi specializări în drept, psihologie, informatică, științe economice, medicină, stomatologie, farmacie, științe sociale, politică și științe umaniste, cu programe de studii de licenţă, de masterat şi de doctorat. Principalele facultăți sunt Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de Medicină, Facultatea de Informatică, Facultatea de Medicină Dentară, și Facultatea de Drept și Științe Economice și Facultatea de Asistență Medicală din Tg. Jiu.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

|

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior de stat cu personalitate juridică, de interes public. Ea este continuatoarea tradiţiilor Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie întemeiată în anul 1857, a Facultăţii de Medicină înfiinţată în anul 1867, a Facultăţii de Farmacie creată în anul 1923 şi a Facultăţii de Stomatologie înfiinţată în anul 1949. Misiunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este de a forma, prin educație, resursele umane din domeniul medical, în acord cu cerințele derivate din statutul țării noastre ca stat membru al U.E., în cadrul a 4 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

|

Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi cea mai veche, cea mai mare și, din multe puncte de vedere, cea mai prestigioasă universitate din România. Ocupă prima poziție în metarankingul universităților din România alcătuit de Ministerul Educației. Diversitatea lingvistică și cea culturală sunt elemente definitorii ale UBB, reprezentând specificul care diferențiază nu doar în mediul universitar românesc, dar și în context european. Proiectul de multiculturalitate promovat de Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, inclusiv după aprecierile oficialilor europeni, un model la nivel continental.

Universitatea din București

|

Compusă din 19 facultăți, cu 97 de programe de licență, 215 programe de masterat, 9 programe de masterat didactic, 21 de școli doctorale pe domenii specifice și o școală pentru studii doctorale interdisciplinare, peste 50 de centre și 9 stațiuni de cercetare, UB s-a consacrat ca o instituție de excelență în educație și cercetare care a făcut o prioritate din pregătirea studenților săi pentru viață și profesie.

Mastodon