Academia de Studii Economice din București

|

Academia de Studii Economice din București (ASE), fondată în anul 1913, oferă programe de studii acreditate la nivel național la nivel de licență, masterat și doctorat în diverse domenii, inclusiv Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Drept, Economie, Economie și afaceri internaționale, Filologie, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Științe administrative, Științe ale educației, Cibernetică, statistică și informatică economică, Limbi moderne aplicate și Sociologie. Universitatea este deținută și finanțată de stat.

Mastodon