Universitatea Titu Maiorescu

|

Universitatea Titu Maiorescu din București a fost înființată în 1990, ca instituție de învățământ privat și parte a Sistemului Național de Învățământ Superior. Universitatea a fost dezvoltată după modelul bolognez al universităţilor clasice, și include domenii şi specializări în drept, psihologie, informatică, științe economice, medicină, stomatologie, farmacie, științe sociale, politică și științe umaniste, cu programe de studii de licenţă, de masterat şi de doctorat. Principalele facultăți sunt Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de Medicină, Facultatea de Informatică, Facultatea de Medicină Dentară, și Facultatea de Drept și Științe Economice și Facultatea de Asistență Medicală din Tg. Jiu.

Cazul „spionului” Hermann von Ritgen

|

Se pare că Hermann Paul Arno von Ritgen a fost unul dintre cei mai de seamă spioni pe care British Intelligence Service i-a avut în cadrul Legației germane la București în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

|

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza este o instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, înființată în 1991. Academia este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică, organizată și funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.). Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”  are ca scop pregătirea cadrelor de menținere a ordinii publice la nivel de instituție de învățământ superior. Prin organizarea în Academie a studiilor universitare în domeniile și la specializările propuse de MAI și aprobate conform legii se se formează polițisti, polițisti de frontieră, jandarmi, pompieri și arhiviști. Instituția are următoarele facultăți la care oferă studii de licență: Facultatea de Poliție (cu 6 departamente: Ordine și siguranță publică, Poliție judiciară, Drept public, Drept privat, Stiințe comportamentale și științe socio umaniste, Educatie fizică și pregătire militară) și Facultatea de Pompieri (inginer sau ofițer). De asemenea în cadrul Academiei funcționează și CNAI (Colegiul Național de Afaceri Interne).

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

|

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior de stat cu personalitate juridică, de interes public. Ea este continuatoarea tradiţiilor Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie întemeiată în anul 1857, a Facultăţii de Medicină înfiinţată în anul 1867, a Facultăţii de Farmacie creată în anul 1923 şi a Facultăţii de Stomatologie înfiinţată în anul 1949. Misiunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este de a forma, prin educație, resursele umane din domeniul medical, în acord cu cerințele derivate din statutul țării noastre ca stat membru al U.E., în cadrul a 4 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Academia de Studii Economice din București

|

Academia de Studii Economice din București (ASE), fondată în anul 1913, oferă programe de studii acreditate la nivel național la nivel de licență, masterat și doctorat în diverse domenii, inclusiv Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Drept, Economie, Economie și afaceri internaționale, Filologie, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Științe administrative, Științe ale educației, Cibernetică, statistică și informatică economică, Limbi moderne aplicate și Sociologie. Universitatea este deținută și finanțată de stat.

Mastodon