Facultatea de Drept – Universitatea din București

|

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăți ale Universității din București, avînd o bogată tradiție în cadrul învățămîntului juridic românesc. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, dar şi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiţionale: catedra de drept public, catedra de drept privat şi catedra de drept penal. În cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare, precum Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria Generală a Dreptului şi de Drepturi Noi, Centrul de studii în domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale.

Mastodon