Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București

|

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, înființată prin Hotărârea nr. 7 din 14.07.1999 a Senatului Universității din București, ca una dintre facultățile succesoare ale Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare conforme normelor europene.
Orientarea spre cele două domenii, Psihologie (specializările Psihologie, Psihologie-Științe Cognitive și Psychology-Cognitive Science) şi Ştiinţele Educaţiei (specializările: Pedagogie, Psihopedagogie Specială și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – IF și ID), a fost motivată de analiza realităţilor socio-economice din România ultimelor decenii și de transformările radicale şi rapide ale acestora.

Mastodon