Facultatea de Drept – Universitatea din București

|

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăți ale Universității din București, avînd o bogată tradiție în cadrul învățămîntului juridic românesc. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, dar şi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiţionale: catedra de drept public, catedra de drept privat şi catedra de drept penal. În cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare, precum Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria Generală a Dreptului şi de Drepturi Noi, Centrul de studii în domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București

|

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, înființată prin Hotărârea nr. 7 din 14.07.1999 a Senatului Universității din București, ca una dintre facultățile succesoare ale Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare conforme normelor europene.
Orientarea spre cele două domenii, Psihologie (specializările Psihologie, Psihologie-Științe Cognitive și Psychology-Cognitive Science) şi Ştiinţele Educaţiei (specializările: Pedagogie, Psihopedagogie Specială și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – IF și ID), a fost motivată de analiza realităţilor socio-economice din România ultimelor decenii și de transformările radicale şi rapide ale acestora.

Facultatea de Filosofie – Universitatea din București

|

Facultatea de Filosofie s-a înfiinţat la 1 septembrie 1860, prin Legea Bugetului din acel an, la propunerea lui Ion Maiorescu,  sub denumirea de Facultatea filosofică, la care urma sa se predea filosofia, istoria românilor, literaturile clasice, latină şi greacă. Facultatea de Filosofie este o instituţie esenţială a învăţământului şi culturii noastre. În 1864, Facultatea de Filosofie a devenit facultate fondatoare a Universităţii din Bucureşti, în urma decretului de înfiinţare emis de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Facultatea de Fizică – Universitatea din București

|

Facultatea de Fizică a Universității din București este cea mai mare facultate de profil din țară, atât în ceea ce privește numărul de programe de studii oferite candidaților/studenților, cât și prin numărul de cadre didactice și de cercetare. Oferta educațională acoperă toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, master, doctorat. Facultatea propune programe de studii în limba română și în limba engleză, pentru a facilita mobilitatea internațională (atât pentru studenții noștri cât și pentru studenții care vin din alte țări) asigurată prin intermediul unor programe de mobilități precum Erasmus, Erasmus+, SEE sau în cadrul consorțiului european CIVIS. Activitatea didactică de formare-specializare și cea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul celor 3 departamente ale facultății.

Mastodon