Științe umaniste

Artele spectacolului

Muzică
Dans
Televiziune
Teatru
Film

Arte vizuale

Arte Aplicate
Modă
Arte plastice

Istoria

Istoria africană
Istoria americană
Istoria antica
Istoria artei
istoria asiatică
istoria Australiei
Istoria culturală
Istoria ecleziastică a Bisericii Catolice
Istoria economică
Istoria mediului
istoria europeană
Istoria intelectuală
istoria evreiască
istoria Americii Latine
Istoria modernă
Istorie filozofică
Istoria politică
Istoria epocii precolumbiene
Preistorie
Istoria publică
istoria Rusiei
Istoria stiintifica
Istoria tehnologică
Istoria lumii

Limbi și literatură

Studii de benzi desenate
Literatura comparativa
Scriere creativa
literatură engleză
Istoria literaturii
Teoria literară
Literatura mondială

Legea

Lege administrativa
lege canonică
Drept civil
Lege comparativă
Legea competitiei
Lege constitutionala
Drept penal
Legea islamica
legea evreiască
Jurisprudență (filozofia dreptului)
Management juridic (disciplina academica)
Lege procedurala
Drept material

Filosofie

Estetică
Filosofie aplicată
Epistemologie
Etică
Logică
Metafilozofie
Metafizică
Tradiții și școli filozofice
Filosofie socială și filozofie politică

Studii religioase

Istoria religiei
Filosofia Religiei
Antropologia religiei
Sociologia religiei
Psihologia religiei
Fenomenologia Religiei

Divinitatea

Lege canonică
Istoria bisericii
Ministerul de teren
Hermeneutica
Studiu scriptural și limbi
Teologie

Teologie

Studii biblice
teologie budistă
teologie creștină
teologie hindusă
teologie evreiască
Teologie musulmană

Științe sociale

Antropologie

Antropologie biologică
Antropologie lingvistică
Antropologie culturală
Antropologia socială
Paleoantropologie

Arheologie

Antropologie bioculturală
Antropologia evoluționistă
Arheologie feministă
Antropologia criminalistică
Arheologie maritimă

Economie

Economia agricolă
Economia anarhistă
Economie aplicată
Economia comportamentală
Bioeconomie
Economia complexității
Economia computațională
Economia consumatorului
Economia dezvoltării
Economie ecologică
Econometrie
Geografia economică
Sociologie economică
Sisteme economice
Economia educației
Economia energetică
Economia antreprenoriala
Economia mediului
Economia evoluționistă
Economia experimentală
Economie feministă
Econometrie financiară
Economia financiară
Economie verde
Economia creșterii
Teoria dezvoltării umane
Organizare industrială
Economia informației
Economia instituțională
Economii internationale
Economia islamică
Economia muncii
Economia sănătății
Drept și economie
Macroeconomie
Economia managerială
Economia marxiană
Economia matematică
Microeconomie
Economia monetară
Neuroeconomie
Economia participativă
Economie politică
Economia publică
Finante publice
Economia imobiliară
Economia resurselor
Teoria alegerii sociale
Economia socialistă
Socioeconomie
Economia transporturilor
Economia bunăstării

Geografie

Geografie fizică (este listată și în Știința Pământului)
Geografie umană
Geografie integrată
Cartografie

Lingvistică

Lingvistica aplicata
Studii de compoziție
Lingvistică computațională
Analiza discursului
studii engleze
Etimologie
Gramatică
Gramatologie
Lingvistică istorică
Istoria lingvisticii
Interlingvistică
Lexicologie
Tipologie lingvistică
Morfologie (lingvistica)
Procesarea limbajului natural
Filologie
Fonetică
Fonologie
Pragmatică
Psiholingvistica
Retorică
Semantică
Semiotica
Sociolingvistica
Sintaxă
Utilizare
Utilizarea cuvintelor

Științe politice

Politica americană
Politica canadiană
Civic
Politica comparata
studii europene
Geopolitică (geografie politică)
Relatii Internationale
Organizatii internationale
Studii de naționalism
Studii de pace și conflicte
Studii de politici
Comportament politic
Cultura politică
Economie politică
Istoria politică
Filosofia politică
Administrație publică
Lege publica
Psefologie
Teoria alegerii sociale
Singapore politică

Psihologie

Psihologie anormala
Psihologie aplicată
Psihologie biologică
Neuropsihologie clinică
Psihologie clinica
Psihologie cognitivă
Psihologia comunitară
Psihologie comparată
Psihologia conservării
Psihologia consumatorului
Psihologia consilierii
Psihologie penală
Psihologie culturală
Psihologia dezvoltării
Psihologie diferențială
Psihologie ecologică
Psihologie educațională
Psihologia mediului
Psihologie evoluționistă
Psihologie experimentală
Psihologia grupului
Psihologia familiei
Psihologie feminină
Psihologia dezvoltării criminalistice
Psihologie criminalistică
Psihologia sanatatii
Psihologie umanistă
Psihologie indigenă
Psihologie juridică
Psihologie matematică
Psihologia mass-media
Psihologie medicală
Psihologie militară
Psihologie morală și etică descriptivă
Psihologia muzicii
Neuropsihologie
Psihologia sanatatii muncii
Psihologia muncii
Psihologie organizațională (a.k.a., Psihologie industrială)
Parapsihologie
Psihologie pediatrică
Pedologie (studiu pentru copii)
Psihologia personalității
Fenomenologie
Psihologie politică
Psihologie pozitivă
Psihanaliză
Psihobiologie
Psihologia religiei
Psihometria
Psihopatologie
Psihofizica
Psihologie cantitativă
Psihologia reabilitarii
Psihologie școlară
Psihologie sociala
Psihologia sportului
Psihologia traficului
Psihologie transpersonală

Sociologie

Sociologie analitică
Sociologie aplicată
Sociologie arhitecturală
Studii de zonă
Sociologie comportamentală
Comportamentul colectiv
Informatica comunitara
Sociologie comparată
Teoria conflictului
Criminologie/Justiția penală
Studii critice de management
Sociologie critică
Sociologie culturală
Studii culturale/studii etnice
Demografie/Populație
Sociologie digitală
Sociologie dramaturgica
Sociologie economică
Sociologie educațională
Sociologie empirică
Sociologia mediului
Sociologie evoluționistă
Sociologie feministă
Sociologie figurațională
Studii de viitor
Studii de gen
Sociologie istorică
Ecologia umană
Sociologie umanistă
Sociologie industrială
Interactionism
Sociologie interpretativă
Sociologia geloziei
Macrosociologie
Sociologia marxistă
Sociologie matematică
Sociologie medicală
Mezosociologie
Microsociologie
Sociologie militară
Sociologia resurselor naturale
Teoria organizațională
Sociologie fenomenologică
Sociologia politicilor
Postcolonialismul
Sociologie psihanalitică
Studii de știință/Studii de știință și tehnologie
Sexologie
Capitalul social
Schimbare sociala
Teoria conflictului social
Controlul social
Economia socială
Filosofia socială
Politică socială
Psihologie sociala
Stratificare sociala
Teoria socială
Transformare socială
Sociobiologie
Sociocibernetica
Sociolingvistica
Sociologia îmbătrânirii
Sociologia agriculturii
Sociologia artei
Sociologia autismului
Sociologia copilăriei
Sociologia conflictului
Sociologia culturii
Sociologia spațiului cibernetic
Sociologia dezvoltării
Sociologia deviantei
Sociologia dezastrului
Sociologia educației
Sociologia emoțiilor
Sociologia paternității
Sociologia finantelor
Sociologia alimentelor
Sociologia genului
Sociologia generațiilor
Sociologia globalizării
Sociologia guvernului
Sociologia sanatatii si bolii
Sociologia conștiinței umane
Sociologia imigrației
Sociologia cunoașterii
Sociologia limbajului
Sociologia dreptului
Sociologia timpului liber
Sociologia literaturii
Sociologia pietelor
Sociologia căsătoriei
Sociologia maternității
Sociologia muzicii
Sociologia resurselor naturale
Sociologia organizatiilor
Sociologia păcii, războiului și conflictelor sociale
Sociologia pedepsei
Sociologia relatiilor rasiale si etnice
Sociologia religiei
Sociologia riscului
Sociologia stiintei
Sociologia cunoasterii stiintifice
Sociologia schimbării sociale
Sociologia mișcărilor sociale
Sociologia spațiului
Sociologia sportului
Sociologia tehnologiei
Sociologia terorismului
Sociologia corpului
Sociologia familiei
Sociologia istoriei științei
Sociologia Internetului
Sociologia muncii
Sociomuzicologie
Sociologie structurală
Sociologie teoretică
Studii urbane sau Sociologie urbană/Sociologie rurală
Victimologie
Sociologie vizuală

Științe naturale

Biologie

Aerobiologie
Anatomie
Biochimie
Bioinformatica
Biofizică
Biotehnologie
Botanică
Biologie celulara
Cronobiologie
Biologie computațională
Criobiologie
Biologia dezvoltării
Ecologie
Endocrinologie
Epigenetica
Etnobiologie
Biologie evoluționistă
Genetica
Histologie
Biologie Umana
Imunologie
Limnologie
Taxonomie linneană
biologie marina
Biologie matematică
Microbiologie
Biologie moleculara
Micologie
Neurostiinta
Nutriție
Paleobiologie
Parazitologie
Patologie
Fiziologie
Biologie structurală
Sistematică (Taxonomie)
Biologia sistemelor
Virologie
Xenobiologie
Zoologie

Chimie

Agrochimie
Chimie analitică
Astrochimie
Chimia atmosferică
Biochimie
Biologie chimică
Inginerie Chimica
Chiminformatica
Chimie computațională
Cosmochimia
Electrochimie
Chimia mediului
Femtochimie
Aromă
Chimia fluxului
Geochimie
Chimie verde
Histochimie
Hidrogenarea
Imunochimie
Chimie anorganică
Chimie marine
Chimie matematică
Mecanochimie
Chimie medicală
Biologie moleculara
Mecanica moleculară
Nanotehnologie
Chimia produselor naturale
Neurochimie
Oenologie
Chimie organica
Chimie organometalice
Petrochimie
Farmacologie
Fotochimie
Chimie Fizica
Chimie organică fizică
Fitochimie
Chimia polimerilor
Chimie cuantică
Radiochimie
Chimie în stare solidă
Sonochimia
Chimie supramoleculară
Chimia suprafeței
Chimie sintetică
Chimie teoretică
Termochimie

Știința Pământului

Cronologie
Edafologie
Chimia mediului
Știința Mediului
Gemologie
Geochimie
Geodezie
Geografie fizica
Geofizică
Paleontologie

Astronomie

Astrobiologie
Astronomie observațională
Astrofizică
Cosmologie
Mediu interstelar
Simulări numerice
Astrofizica stelară
Știința planetară

Fizica

Acustică
Aerodinamica
Fizică Aplicată
Astrofizică
Fizică atomică, moleculară și optică
Biofizică
Fizica computațională
Fizica materiei condensate
Criogenie
Electricitate
Electromagnetism
Fizica particulelor elementare
Fizică experimentală
Dinamica fluidelor
Geofizică
Fizică matematică
Mecanica
Fizică medicală
Fizica moleculară
Dinamica newtoniană
Fizica nucleara
Optica
Fizica plasmatice
Fizică cuantică
Mecanica solidă
Fizica stării solide
Mecanica statistica
Fizica teoretica
Fizica termică
Termodinamică

Științe formale

Informatică

Logica în informatică
Algoritmi
Inteligenţă artificială
Știința datelor
Structuri de date
Arhitectura calculatorului
Grafică pe computer
Comunicații computerizate (rețele)
Securitatea și fiabilitatea computerelor
Calcul în matematică, științe naturale, inginerie și medicină
Calculatoare în științe sociale, arte, științe umaniste și profesii
Calcul distribuit
Interactiune umana cu computerul
Sisteme de operare
Calcul paralel
Limbaje de programare
Calcul cuantic
Inginerie software
Teoria calculului
Design VLSI

Matematică

Matematică pură

Logica matematică și Fundamentele matematicii
Aritmetic
Algebră
Analiză
Teoria probabilității
Geometrie și Topologie
Teoria numerelor

Matematică aplicată

Teoria aproximării
Combinatorică
Criptografie
Sisteme dinamice
Teoria jocului
Teoria grafurilor
Teoria informației
Fizică matematică
Analiza numerica
Cercetare operațională
Statistici
Teoria calculului

Științe aplicate

Agricultură

Aeroponia
Agroecologie
Agrologie
Agronomie
Creșterea animalelor (știința animalelor)
Antroponică
Economia agricolă
Inginerie agricolă
Acvacultura
Acvaponia
enologie
Entomologie
Fogponics
Știința alimentelor
Silvicultură
Horticultură
Hidrologie
Hidroponia
Pedologie
Știința plantelor
Controlul dăunătorilor
Purificarea
Viticultura

Arhitectura și design

Arhitectură
Analiza arhitecturală
Conservarea istorică
Design interior (arhitectura interioara)
Arhitectura peisajului (planificarea peisajului)
Design peisagistic
Planificare urbană (design urban)
Comunicare vizuală
Design industrial (design de produs)
Design experiență utilizator
Arte decorative
Design vestimentar
Design textil

Afaceri

Contabilitate
Administrarea afacerilor
Analiza afacerii
Etică de afaceri
Dreptul afacerilor
Administrare afaceri
E-Business
Antreprenoriat
Finanţa
Relații industriale și de muncă
Sisteme informatice (informatica de afaceri)
Tehnologia de informație
Comerț internațional
management
Marketing
De gestionare a operațiunilor
Achizitie
Managementul riscului și asigurări
Știința sistemelor

Educația

Educația comparată
Pedagogie critică
Curriculum și instruire
Conducere educationala
Filosofia educației
Psihologie educațională
Tehnologie educațională
Învățământ la distanță

Inginerie și tehnologie

Inginerie chimicî

Bioinginerie
Cataliză
Ingineria Materialelor
Inginerie moleculară
Nanotehnologie
Ingineria polimerilor
Proiectarea procesului
Ingineria proceselor
Ingineria reacțiilor
Termodinamica
Fenomene de transport

Inginerie civilă

Inginerie de coastă
Ingineria cutremurelor
Inginerie ecologică
Inginerie de mediu
Inginerie geotehnică
Inginerie hidraulică
Inginerie minieră
Ingineria transporturilor
Inginerie structurală
Mecanica structurala
Topografia

Tehnologie educațională

Design de instruire
Tehnologia performanței umane
Managementul cunoștințelor

Inginerie electrică

Fizică Aplicată
Inginerie calculator
Informatică
Ingineria sistemelor de control
Inginerie Electronica
Inginerie fizică
Teoria informației
Mecatronică
Inginerie energetică
Calcul cuantic
Robotică
Semiconductori
Ingineria telecomunicațiilor

Știința și ingineria materialelor

Biomateriale
Ingineria ceramicii
Cristalografie
Nanomateriale
Fotonica
Metalurgie fizică
Ingineria polimerilor
Știința polimerilor
Semiconductori

Inginerie mecanică

Inginerie aerospațială
Inginerie acustică
Inginerie auto
Inginerie biomedicala
Mecanica continuumului
Mecanica fluidelor
Transfer de căldură
Inginerie Industriala
Inginerie de fabricație
Inginerie marină
Transfer în masă
Mecatronică
Nanoinginerie
Inginerie oceanică
Inginerie optică
Robotică
Termodinamică

Știința sistemelor

Teoria haosului
Sisteme complexe
Sisteme conceptuale
Teoria controlului
Cibernetică
Știința rețelelor
Cercetare operațională
Biologia sistemelor
Dinamica sistemului
Ecologia sistemelor
Ingineria Sistemelor
Psihologia sistemelor
Teoria sistemelor
Teoria sistemelor în antropologie

Studii de mediu și silvicultură

Management de mediu
Politica de mediu
Observarea faunei sălbatice
Ecologia recreației
Silvicultură
Studii de sustenabilitate
Toxicologie
Ecologie

Familia și știința consumatorului

Educația consumatorului
Locuințe
Design interior
Nutriție
Textile

Performanță fizică umană și recreere

Biomecanica / Biomecanica sportiva
Antrenament sportiv
Escapologie
Ergonomie
Aptitudinea fizică
Design-ul jocului
Fiziologia exercițiului
Kinesiologie / Fiziologia exercițiului / Știința performanței
Studii în timpul liber
Navigare
Activitate in aer liber
Activitate fizica

Educație fizică / Pedagogie
Sociologia sportului
Sexologie
Sport / exerciții fizice
Jurnalism sportiv / difuzare sportivă
Managementul sportului
Psihologia sportului
Medicamente pentru sportivi
Tehnici de supraviețuire
Design de jucării și distracție

Jurnalism, studii media și comunicare

Jurnalism
Studii media (mass media)
Naratologia
Studii de comunicare

Drept

Management juridic (disciplina academica)
Lege administrativa
lege canonică
Lege comparativă
Lege constitutionala
Legea competitiei
Drept penal
Legea islamica
legea evreiască
Jurisprudență (filozofia dreptului)
Drept civil
Aplicarea legii
Lege procedurala
Drept material

Studii biblioteci și muzeale

Arhivistică
Arhivar
Baze de date bibliografice
Bibliometrie
Bookmobile
Catalogare
Categorizare
Clasificare
Îngrijirea colecțiilor
Managementul colectarii
Politica de gestionare a colecțiilor
Știința conservării
Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural
Curator
Stocare a datelor
Managementul bazei de date
Modelarea datelor
Conservare digitală
Diseminare
Conservarea filmului
Cinci legi ale biblioteconomiei
Conservarea istorică
Istoria biblioteconomiei
Interactiune umana cu computerul
Indexator
Informatica
Arhitectura informației
Broker de informații
Alfabetizarea informațională
Recuperarea informațiilor
Știința informației
Sisteme informatice si tehnologie
Sistem de bibliotecă integrat
Împrumut interbibliotecar
Ingineria cunoașterii
Management de cunoștințe
Bibliotecă
Legarea bibliotecii
Tirajul bibliotecii
Instruirea bibliotecii
Portalul bibliotecii
Servicii tehnice de bibliotecă
Management
Dezacidificarea în masă
Muzeologie
Educația muzeală
Conservarea obiectelor
Conservare
Cercetarea perspectivelor
Avizul cititorilor
Gestionarea inregistrarilor
Referinţă
Birou de referință
Software de gestionare a referințelor
Grefier
Metode de cercetare
Foc lent
Biblioteca speciala
Statistică

Medicină și sănătate

Medicină alternativă
Audiologie
Științe de laborator clinic/Patologie clinică/Medicina de laborator
Fiziologie clinică
Stomatologie
Dermatologie
Medicina de urgenta
Epidemiologie
Geriatrie
Ginecologie
Informatica sanitara/Informatica clinica
Hematologie
Medicină holistică
Boală infecțioasă
Medicina de terapie intensiva
Medicina interna
Toxicologie medicală
Muzioterapia
Asistență medicală
Nutriție și dietetică
Obstetrică
Igiena muncii
Ergoterapie
Toxicologie ocupațională
Oftalmologie
Optometrie
Otolaringologie
Patologie
Pediatrie
Științe farmaceutice
Aptitudinea fizică
Fizioterapie
Fizioterapie
Pedichiură
Medicina preventiva
Asistenta medicala primara
Psihiatrie
Psihologie
Sănătate Publică
Radiologie
Terapie recreativă
Medicina de recuperare
Terapia respiratorie
Medicina somnului
Patologie de vorbire-limbaj
Medicamente pentru sportivi
Interventie chirurgicala
Medicină tradițională
Urologie
Medicina veterinara

Științe militare

Război amfibie
Artilerie
Battlespace
Campanie
Inginerie militară
Doctrină
Spionaj
Teoria jocului
Strategie mare
Conducere
Logistică
Operațiune militară
Istoria militară
Informații militare
Drept militar
Medicina militara
Știința navală
Organizare
Strategie
Tactici
Arme militare
Alte  militare

Administrație publică

Serviciu civil
Corecții
Biologia conservării
Justiție penală
Cercetarea dezastrelor
Răspuns în caz de dezastru
Managementul urgențelor
Serviciile de urgență
Siguranța la incendiu (protecția structurală împotriva incendiilor)
Ecologia incendiului (managementul incendiilor sălbatice)
Afaceri guvernamentale
Relatii Internationale
Aplicarea legii
Studii de pace și conflicte
Știința polițienească
Studii de politici
Administrație publică
Siguranța publică
Serviciul public

Politici publice

Politica agricolă
Politica comerciala
Politica culturala
Politica domestica
Politica de droguri
Politică economică
Politica educațională
Politica energetică
Politica de mediu
Politica alimentară
Politica externa
Politica în domeniul sănătății
Politica de locuințe
Politica de imigrare
Politica de cunoaștere
Politica lingvistică
Politica militară
Politica stiintifica
Politică de securitate
Politică socială
Politici publice pe țară

Asistență socială

De protecție a copilului
Practica comunitară
Servicii Umane
Corecții
Gerontologie
Asistență medicală socială
Sănătate mentală
Asistență socială școlară

Transport

Siguranta pe autostrada
Infografice
Studii de transport intermodal
Logistică
Transport maritim
Cercetare operațională
Transport in masa
Voiaj
Vehicule