Acasă » Articole publicate » Fondarea Uniunii Europene și evoluția tratatelor comunității europene

Fondarea Uniunii Europene și evoluția tratatelor comunității europene

postat în: Articole publicate 0
0
(0)

Jurnalul: Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Pagini: 44-58
Autori: Alexandru Cristian
Limba: română
DOI:
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, tratate, comunitatea europeană, pace, război, suveranitate, UE, reglementare
URL: https://www.cunoasterea.ro/fondarea-uniunii-europene-si-evolutia-tratatelor-comunitatii-europene/

Abstract

Why was the European Union founded? A first answer would be the desire for peace after a devastating and humiliating war. A second answer would be to realize the importance of unity. A unit that will be characterized by a diversity of cultures and languages. The European states did not want to give up their sovereignty, they wanted to become a common body so that they could no longer be trampled on by the storm of history.

Like any unit, the EU needed a regulatory framework provided by European institutions and policies. Also, in order to harmonize something you have to be able to put certain separate elements together. The harmonization of the Union was achieved by founding the institutions and their regulations (the institutional structure of the EU is presented in Annex no. 1). The institutionalization of the European Union is the keystone of the historical European construction. Started in 1957, this process left deep traces in the European political consciousness. If at first it was viewed with reluctance, now the Union cannot exist without institutions.

Rezumat

De ce a fost fondată Uniunea Europeană? Un prim răspuns ar fi dorinţa de pace după un război devastator şi umilitor. Un al doilea răspuns ar fi realizarea importanţei unităţii. O unitate care se va caracteriza printr-o diversitate a culturilor şi a limbilor. Statele europene nu au dorit să renunţe la suveranitatea lor, au vrut să devină un corp comun pentru a nu a mai putea fi călcate în picioare de iureşul istoriei.

Ca orice unitate, UE avea nevoie de un cadru de reglementare oferit de instituţii şi politici europene. De asemenea, pentru a armoniza ceva trebuie să poţi pune împreună anumite elemente separate. Armonizarea Uniunii a fost realizată prin fondarea instituţiilor şi a reglementărilor acestora (structura instituţională a UE este prezentată în Anexa nr. 1). Instituţionalizarea Uniunii Europene este cheia de boltă a construcţiei istorice europene. Început în anul 1957, acest proces a lăsat urme adânci în conştiinţa politică europeană. Dacă la început a fost privită cu reticenţă, acum Uniunea nu poate exista fără instituţii.

Votează!

Rating mediu 0 / 5. Valoare vot: 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *